Breakfast

At Cappabhaile House we pride ourselves with our superb accommodation and extensive breakfast menu. Breakfast is served from 8:30 to 10:00am in our beautiful dining room. The choice is more extensive that most hotels and all breakfasts are cooked or cut to order. Our extensive menu which caters for all tastes.
 
Our Breakfast Menu
Porridge, Cornflakes, Rice Crispies, Weetabix, Muesili or Yoghurt
AND
1. Full Irish Breakfast: Bacon, Egg, Sausages,tomatoe, mushrooms, Black & White Pudding
2. Cooked Breakfast: Bacon, Egg, Sausages & Beans
3. Scrambled Egg with Smoked salmon
4. Scrambled Egg & Bacon with (Tomato or Beans)
5. Scrambled Egg with Beans & Tomato
6. Omelette with Tomatoes & Fresh Herbs
7. Ham Omelette with Tomatoes & Fresh Herbs
8. Mushroom Omelette with Tomatoes & Fresh Herbs
9. Poached Egg on Toast
10. Poached Egg on Toast with Tomato
11. Poached Egg on Toast with Bacon & Tomatoes
12. Boiled Eggs (x2)
13. Fruit Platter with 5 fresh fruits (Melon, apple, banana,kiwi, orange) and also 4 in syrup/juice
14. Platter of Irish Cheeses, (B&W Cheddar, Brie, Cashel Blue, Edam, Gauda and Cottage) dressed with lettuce, cucumber and tomato
15. Platter of Fruit and Cheese, mouth-watering mix of no.13 & no.14.
 
Choice of Teas (Roberts & Herbal)
Freshly Brewed Roberts Diplomat Coffee
 
All served with Homemade Brown Bread, Toast & Orange Juice

Liên Hệ

Địa chỉ

Cappabhaile House,
Ballyvaughan,
Newtown,
Co. Clare,
Ireland
H91 TC59

Điện Thoại

+353 83 858 0018

Email

cappabhaile@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 83 858 0018

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách